Waarvoor u Panne van Soest Makelaars kunt inschakelen

Onze diensten

Huren

Bent u van plan een huis te huren? Ook dan bent u bij Panne van Soest Makelaars aan het juiste adres. Panne van Soest Makelaars heeft een portfolio met woonhuizen, appartementen en studio’s te huur voor een korte of lange periode. Zowel voor expats met een langere verblijfsduur alsook voor huurders die juist een tijdelijk onderkomen zoeken – ons team van vrouwen denkt graag met uw persoonlijke situatie mee.

VERHUUR
Liever uw eigen huis of appartement verhuren? Daarvoor kunt u de kennis, ervaring en expertise van Panne van Soest Makelaars inschakelen. Want natúúrlijk wilt u weten waaraan u begint. Welke rechten hebben huurders? Welke plichten en mogelijkheden heeft u? En – niet geheel onbelangrijk – hoeveel huur kunt u eigenlijk vragen? Panne van Soest berekent wat uw huis of appartement kan opleveren in de regionale huurmarkt en zorgt indien gewenst voor de complete verhuur. Dat betekent dat ons team in rap tempo op zoek zal gaan naar een betrouwbare huurder alsook de afspraken contractueel zal vastleggen, zodat u hier geen omkijken naar heeft.

BEHEER
Veel meer de behoefte om het complete beheer aan Panne van Soest Makelaars uit te besteden? Een slim besluit! Sinds jaar en dag beheert ons team van experts immers verhuurde huizen voor eigenaren. Als eigenaar wordt u dan volledig ontzorgd, de huurpenningen worden maandelijks geïnd en aan u doorgestort en storingen worden adequaat en op korte termijn opgelost – Panne van Soest Makelaars regelt het allemaal voor u!

DE WET GOED VERHUURDERSCHAP
Met de Wet goed verhuurderschap (hierna: de “wet”) komen er landelijke regels die normeren wat goed verhuurderschap minimaal inhoudt. Deze algemene regels gelden voor verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en voor door verhuurders ingeschakelde makelaars. De meeste regels gelden vooral voor nieuwe huurovereenkomsten die zijn gesloten na invoering van de wet. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een lokale verhuurvergunning in te stellen waarmee extra eisen worden gesteld aan Verhuurders. Niet-naleving van de wet kan met hoge boetes bestraft worden. De
NVM is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de wet en heeft uitvoerig
gereageerd op het wetsvoorstel tijdens de consultatie. In dit artikel lees je de hoofdlijnen van de wet. De algemene regels van goed verhuurderschap
Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie Om discriminatie te voorkomen en te bestrijden moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars
een duidelijk en transparant selectieproces hanteren. Hierbij zijn zij verplicht om objectieve en niet-discriminerende criteria te gebruiken en deze te communiceren bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Ook moet de keuze voor de uiteindelijke kandidaat gemotiveerd medegedeeld worden aan de afgewezen kandidaat-huurders. Dit dient in een standaard werkwijze te worden vastgelegd. Tevens wordt intimidatie van woningzoekenden en huurders met de wet bestreden. Wilt u meer informatie neem dan contact op met ons kantoor.

INGANGSDATUM WET BETAALBARE HUUR EN WET VASTE HUURCONTRACTEN 1 JULI 2024

Op 1 juli 2024 treden de Wet betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten in werking, twee belangrijke wetswijzigingen binnen de verhuur van woonruimte. De Wet betaalbare huur beoogt de huurprijzen toegankelijker te maken voor een breder publiek door strengere regels te stellen aan huurstijgingen en huurprijzen te reguleren. De Wet vaste huurcontracten introduceert nieuwe regels rondom huurcontracten, waarbij vaste huurperiodes weer de norm worden. Samen moeten deze wetten bijdragen aan een eerlijkere en stabielere huurmarkt, waarin betaalbaarheid en zekerheid vooropstaan.

Hoofdpunten Wet betaalbare huur, Wet goed verhuurderschap en Wet vaste huurcontracten
Met ingang van 1 juli 2024 vinden grote veranderingen plaats als je woonruimte verhuurt. De hoofdpunten zijn:

De Wet betaalbare huur (WBH) is aangenomen door de eerste kamer en treedt per 1 juli 2024 in werking
De per 1 juli 2023 ingevoerde Wet goed verhuurderschap (WGV) is aangescherpt in verband met de WBH
De ingangsdatum van de eerder vastgestelde Wet vaste huurcontracten (WVH) is bepaald op 1 juli 2024 met een aantal uitzonderingscategorieën.
Ik bespreek de belangrijkste wijzigingen en gevolgen hiervan in dit artikel.

De Wet betaalbare huur (WBH)
De huurprijsbescherming wordt opgetrokken tot de zogenaamde middenhuur. Tot nu toe werd alleen de sociale huurprijs beschermd. Dat wil zeggen alle huurprijzen tot en met de huurtoeslaggrens (ook wel genoemd niet-geliberaliseerde huur of sociale huur). Nu komt er een nieuwe middenhuur categorie bij. De wet kent op grond van het Woning Waarderding Stelsel (WWS) punten toe aan woningen. De middenhuur verkrijgt nu ook huurprijsbescherming overeenkomstig de punten van het WWS. Per 1 juli 2024 hebben we dus 3 categorieën woonruimte:

Sociale huur met kale huurprijs tot en met € 879,66 met maximaal 143 WWS punten,
Middenhuur met kale huurprijs hoger dan € 879,66 en gelijk of lager dan € 1.157,95, met maximaal 186 WWS punten,
Geliberaliseerde huur met kale huurprijs hoger dan € 1.157,95, met meer dan 186 WWS punten.
Bij sociale huur konden huurders altijd al de huurprijs toetsen bij de huurcommissie. Met ingang van 1 juli kan dat ook voor de middenhuur. De huurcommissie kan de huurprijs verlagen naar de prijs die hoort bij het aantal WWS punten van de woning.

De nieuwe regeling geldt alleen voor zelfstandige woonruimte omdat onzelfstandige woonruime nooit geliberaliseerd was en dat blijft zo.

Overgangsrecht Wet betaalbare huur bij bestaande contracten
Hoofdregel is dat de Wet betaalbare huur alleen geldt voor nieuwe per 1 juli 2024 te sluiten contracten. De wet bepaalt echter een belangrijke uitzondering hierop.

Een jaar na de invoering kunnen huurders die een woning huren die qua puntentelling een sociale huurprijs zou moeten hebben, maar feitelijk voor een hogere huurprijs is verhuurd, alsnog een huurverlaging afdwingen via de huurcommissie.

Stel dat een huurder een woning huurt voor € 1.300 per maand maar dat de woning volgens het WWS een puntentelling heeft van 130 (corresponderend met een huurprijs van € 800,85). Deze huurder had tot 6 maanden na aanvang van de huur het recht om de aanvangshuurprijs te laten toetsen. Bij tijdelijke huurovereenkomsten is dat zelfs mogelijk tot 6 maanden na afloop van de bedongen huurtermijn. Als de huurder dat niet doet binnen die termijn van 6 maanden, dan is de huurprijs feitelijk geliberaliseerd en kan de huurder daar niets meer aan doen.

Door het overgangsrecht kunnen deze huurders – die hun recht om de huurprijs te toetsen onder het oude (huidige) recht hadden verloren – alsnog na een jaar hun huurprijs toetsen en omlaag laten brengen door de huurcommissie.

Gelet op de vergaande opzegbescherming, is beëindiging van de huurovereenkomst, door jou als verhuurder, zelden mogelijk. Het enige wat je nog kunt proberen is om gedurende het jaar na inwerkingtreding (na 1 juli 2024) met woningverbeteringen de puntentelling boven de sociale huurgrens (per 1 juli 2024 dus 144 punten of hoger) te krijgen. Lukt dat niet tijdig, dan zal de huurcommissie de huur verlagen op vordering van de huurder. Voor meer informatie zie website https://rwv.nl/kennis/ingangsdatum-wet-betaalbare-huur-en-wet-vaste-huurcontracten-1-juli-2024

Maak vrijblijvend een afspraak